Instalace v rodinných domech

Tepelná čerpadla se uplatňují především v rodinných domech, kde také G-TERM zaznamenal největší počet instalací. 

Nejpoužívanějším systémem je země-voda při využití zemních kolektorů. Pro tyto instalace v rodinných domech využívá G-TERM především tepelná čerpadla řady:

Ai1+
DS 5023
DS 5027 Ai

Díky stále se zdokonalujícím technologiím systémů vzduch-voda neustále přibývá také instalací tepelných čerpadel, které jako primární zdroj tepla či chladu využívají vzduch. Pro tyto typy instalací v rodinných domech dodává G-TERM tepelná čerpadla řady: 

Ai1 QL

Rodinný dům Vonoklasy

Rodinný dům Vonoklasy

Tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5025.3 o výkonu 18 kW dům vytápí, ohřívá teplou vodu a vyhřívá vnitřní bazén. Jako zdroj tepla slouží tři suché vrty o hloubce 73 metrů. Dům získal Čestné uznání Grand Prix Architektů v roce 1999.

Rodinné domy na Slovensku

Rodinné domy na Slovensku

V několika rodinných domech na Slovensku instaloval G-TERM tepelná čerpadla Waterkotte. Šlo především o menší tepelná čerpadla s výkonem do 25 kW. U většiny instalací tepelná čerpadla zajišťují vedle vytápění také ohřev teplé vody.

Rodinný dům LbínRodinný dům Lbín

Dům vytápí tepelné čerpadlo Waterkotte DS 5023.3 s topným výkonem 18 kW, které zároveň zajišťuje ohřev teplé vody a chlazení domu v létě. Jako primární zdroj tepla v zimě a chladu v létě slouží tři suché vrty o hloubce 85 metrů.