Jaké tepelné čerpadlo vybrat?

Velikost objektu a tepelné ztráty

První otázkou, kterou si musí každý budoucí majitel tepelného čerpadla položit a zároveň na ni odpovědět, je velikost objektu. S tím také velmi úzce souvisí potřebné množství energie na vytápění budovy. V odborných kruzích se tomuto údaji říká tepelná ztráta objektu.

Tento údaj je klíčový pro určení správného výkonu tepelného čerpadla. Neměl by být příliš velký, protože větší výkon tepelného čerpadla znamená i vyšší pořizovací cenu. Výkon tepelného čerpadla by neměl být také menší než je potřeba, protože pak musíte naopak získávat dodatečnou energii odjinud. Na malý rodinný domek je tak zapotřebí výrazně menší tepelné čerpadlo než například na obchodní centrum, průmyslový areál či budovu úřadu.

Velikost pozemku a přístup na něj

Dalším důležitou otázkou, jaký typ tepelného čerpadla zvolit je velikost pozemku u objektu a možnost přístupu na něj s větší technikou. To je důležité především pro určení zdroje, ze kterého bude tepelné čerpadlo získávat energii.

Pokud máte příliš malý pozemek nebudete moci využít jako primární zdroj zemní kolektory, které se pokládají do země v hloubce až dvou metrů. Jsou nejlevnější variantou primárního zdroje energie, je však potřeba mít dostatečně velký pozemek. Na menší rodinný dům je to kolem 1500 metrů čtverečních. Pozemek musí být také přístupný pro větší techniku tak, aby bylo možné vyhloubit výkopy.

V případě malého pozemku je možné zvolit jako primární zdroj hloubkové vrty, které jsou však naopak nejdražší variantou. Je potřeba také počítat se složitějšími úředními povoleními než u zemních kolektorů.

Další variantou v případě malého pozemku je využití systému vzduch/voda, kdy tepelné čerpadlo získává energii ze vzduchu. Zde je však nutné počítat s nižší provozní účinností tepelného čerpadla. Studie uvádějí, že systém pro tepelná čerpadla vzduch/voda dosahuje zhruba o 25-30 procent nižší účinnost než systém pro tepelná čerpadla země/voda.