Jak tepelná čerpadla fungují?

Příroda nabízí mnoho možností jak zajistit, aby se lidé ve svých objektech cítili příjemně. Může jít o uhlí, zemní plyn, elektřinu, olej či propan butan. Tepelné čerpadlo je ale oproti těmto zdrojům úsporné zařízení, které šetří přírodu. Podívejte se dále na vysvětlení principu tepelných čerpadel.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z vnějšího okolí, ať již ze vzduchu, země či vody. Podle toho také dělíme typy tepelných čerpadel. Získané teplo pak pomocí kompresoru převádí na vyšší teplotní hladinu tak, aby mohlo být využito pro vytápění objektů.

Tepelné čerpadlo funguje na stejném principu jako chladnička

Při vytápění využívá tepelné čerpadlo pouze "druhou stranu" stejného cyklu. Zatímco ale chladnička odnímá z potravin teplo, aby je ochladila a získané teplo maří v prostoru, tepelné čerpadlo získává teplo z okolí, aby ohřálo vnitřek objektu. Pokud je tepelné čerpadlo využíváno pro chlazení objektů, funguje již naprosto stejně jako lednička. Jediným rozdílem je, že tepelné čerpadlo získává až 3/4 energie zdarma z okolí.

Princip získávání energieSchéma koloběhu v tepelném čerpadla
Tepelná čerpadla princip 1Tepelná čerpadla princip 2