Typy instalací rohoží

do omítky

do omítky

Nejrozšířenějším typem instalace kapilárních rohoží je připevnění na strop a následné omítnutí. Takto je možné kapilární rohože instalovat také do svislých stěn. Pokud jsou dorženy veškeré předpisy obsažené v montážním návodu, jedná se vcelku o jednoduchou instalaci pro kapilární rohože.

Využití instalace kapilárních rohoží do omítky

Tohoto typu instalace se využívá zejména tam, kde je potřeba snížit stropy nebo při rekonstrukcích širokého spektra  interiérů. Takto instalované kapilární rohože nacházejí uplatnění například v obytných a rodinných domech, kancelářských budovách a podobně.

Podívejte se na již instalované kapilární rohože do omítky - Reference kapilární rohože.

Kapilární rohože - příklady instalací

Kapilární rohože - do omítky 1Kapilární rohože - do omítky 2Kapilární rohože - do omítky 3

Kapilární rohože poptávka