Typy instalací rohoží

Kapilární rohože nabízí různé druhy instalací tak, aby systém vždy odpovídal požadavkům investora či architekta. Díky své flexibilitě tak mohou být kapilární rohože instalovány v sádrokartonu, zality v železobetonové desce či v samonivelační stěrce.

do omítky

Omítnutí do stropní desky je nejčastějším typem instalace. Využívá se v rodinných domech nebo kancelářských budovách.

nad sádrokarton

Z montážního hlediska jednoduchý způsob instalace. Nesnižuje světlou výšku stropu, má trochu nižší chladicí/topný výkon.

stropní kazety

Instalace kapilárních rohoží v kovových stropních kazetách nachází uplatnění především v kancelářských budovách.

železobetonová deska

Instalace kapilárních rohoží do železobetonové desky je specifickým řešením pro novostavby.

samonivelační stěrka

Nepříliš rozšířený způsob instalace. Výhodou je tenká vrstva použité stěrky pro zalití kapilárních rohoží.

sádrokarton s omítkou

Oblíbený typ instalace, kdy se kapilární rohože připevněné na SDK desku omítnou sádrovou omítkou.