Kapilární rohože

Kapilární rohože G-TERM jsou unikátním systémem stropního, stěnového a podlahového vytápění a chlazení. Tento systém kapilárního vytápění a chlazení využívá tisíce let v přírodě ověřenou "technologii". Inspirují se u rostlin, živočichů či lidského těla, které využívají pro vnitřní rozvádění tekutin hustou síť jemných kapilár. Kapilární rohože se tak dokáží rychle přizpůsobit změně teploty.

Kapilární vytápění i chlazení

Kapilární rohože G-TERM jsou jakýmsi systémem 2v1, který je schopný místnosti v zimě vytápět a v létě ochlazovat. Kapilární topení znamená tak pro majitele významnou úsporu finančních prostředků i pro chlazení.

Využití kapilárních rohoží

Kapilární rohože G-TERM se využívají v rodinných domech, penzionech, hotelech, obchodních a administrativních centrech, bazénech, sanatoriích či nemocnicích. Kapilární rohože je možné využít při nové výstavbě i rekonstrukci architektonicky cenných budov.

Kapilární rohože pro alergiky!

Navíc jsou kapilární rohože vhodné pro místnosti, kde pobývají lidé náchylní k alergiím. Při kapilárním topení i chlazení totiž využívají sálání, díky čemuž nedochází k víření prachu.

Kapilární rohože jsou ideálním systémem pro vytápění i chlazení a mají mnoho dalších výhod! Zeptejte se nás!

Verlegungsart

Kapilární rohože lze instalovat do stropu, stěn i podlah místností. Je možné je umístit pod omítku, nad sádrokartonový podhled či zalít do betonu.

Pro projektanty

Díky našim dlouhodobým zkušenostem dokážeme poskytnout projektantům plnou technickou a poradenskou podporu při navrhování systémů s kapilárními rohožemi

Kapillarrohrmatten 1

Montážní návody, komplexní technická podpora a poradenství při montáži systémů s kapilárními rohožemi

Kapillarrohrmatten 1

Na základě dlouholetých zkušeností tvoříme koncepty i detailní projektové dokumentace pro systémy vytápění a chlazení s kapilárními rohožemi.